Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Kerajaan Negeri Perak mempunyai rancangan untuk mengupayakan golongan keterbawahan ke satu tahap di mana golongan ini dapat meringankan beban dan membantu keluarga dari segi perbelanjaan. Dengan adanya program bantuan makanan yang bersepadu dan berterusan ini, Kerajaan Negeri Perak akan tercapai matlamat, visi dan misi melalui Yayasan Bina Upaya Darul Ridzuan (YBUDR) sebagai penggerak utama selari dengan hasrat membasmi kemiskinan. Maka melalui usaha murni ini, pihak YBUDR berharap agar bantuan makanan ini dapat meringankan beban kepada seluruh rakyat khususnya dalam Negeri Perak.