Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

YBU Healthcare & Nutrition Sdn. Bhd. (YBUHN) diwujudkan di atas keperluan Yayasan Bina Upaya Darul Ridzuan (YBUDR). Penubuhan ini menitik beratkan aspek kesihatan khususnya untuk masyarakat keterbawahan.

Visi

Menjadikan sebuah syarikat yang berwibawa dan yang diyakini dalam sektor pemakanan dan kesihatan.

Misi

 • Memberi kesedaran dan pendedahan terhadap pentingnya kesihatan dalam kehidupan seharian.
 • Menghulurkan bantuan dari segi pemakanan yang seimbang.
 • Mewujudkan mekanisma bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat setempat.
Moto

“KEHIDUPAN YANG SIHAT, MENJAMIN KESEJAHTERAAN HIDUP”

 

Konsep 4K

 • KEUTAMAAN
 • KESUNGGUHAN
 • KEPRIHATINAN
 • KESEJAHTERAAN

Pembangunan Organisasi Dan Struktur

YBU Healthcare & Nutrition Sdn. Bhd. telah melaksanakan projek dibawah Yayasan Bina Upaya Darul Ridzuan. Antara projek telah dilaksanakan adalah seperti berikut di bawah :

 1. Bantuan Ikhlas Bina Upaya
 2. Bantuan Imarah Upaya
 • Bantuan Ikhlas Bina Upaya
 • Bantuan Imarah Bina Upaya