Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Jualan Emas (UTC)

Bermula 10 Disember 2014, kami juga menyediakan perkhidmatan jual emas di cawangan Ar Rahnu YBU YaPEIM UTC dan YBU JSIS Ipoh dengan harga jualan semasa seperti berikut:-

*Harga semasa 14 MAC 2017
Produk Mutu Harga Per Gram (RM)
Jualan Belian
Bar 1gram 999 216.00 198.00
Bar 2gram 999 214.00 196.50

 

Kelebihan

  • Boleh diterima sebagai barang gadaian di 214 buah cawangan Ar Rahnu YaPEIM di seluruh Negeri
  • Mempunyai ciri keselamatan Bar Code.
    • Sekiranya Emas (YaPEIM Gold) di beli atas nama pembeli dan mendapat Sijil Pengesahan, hanya pembeli sahaja yang boleh menggadai di cawangan Ar Rahnu YaPEIM.
    • Ketulenan Emas