Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Latar Belakang Jabatan Pembiayaan

Jabatan Pembiayaan ditubuhkan bagi memberi peluang kepada golongan sasaran keterbawahan dalam suntikan modal bagi menambahkan pendapatan perseorangan ataupun kumpulan isirumah secara memberi pendekatan dengan melestarikan sesuatu bidang perniagaan yang dijalankan, serta memberi fasiliti yang berkualiti bagi memasarkan barangan jualan dengan lebih komprehensif.
Disamping itu, Jabatan Pembiayaan juga di pertanggungjawabkan membina penginapan yang selesa bagi menampung kehidupan golongan keterbawahan.

 

  • Skim Pinjaman Mikro
  • Bantuan Perumahan Ibu (Bina Baru & Baikpulih)
  • YBU Kiosk Amanjaya
  • Pinjaman Perumahan – Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA)

SKIM RUMAH INSAN AMANJAYA

PERANAN Skim Rumah Insan Amanjaya atau SRIA ini di wujudkan bertujuan bagi memastikan masyarakat keterbawahan dapat menikmati faedah hasil dari inisiatif Menteri Besar Perak Y.A.B. Dato’ Seri Di Raja Dr. Zambry Abd Kadir dan Kerajaan…

BANTUAN PERUMAHAN INFRA

LATAR BELAKANG PROGRAM Membinaupaya semula kumpulan golongan keterbawahan dengan mewujudkan rumah mampu milik yang lebih selesa sebagai tempat tinggal tanpa mengira batasan agama, kaum dan latarbelakang agar mereka mendapat sebuah harapan…

YBU KIOSK AMANJAYA

LATAR BELAKANG PROGRAM Program YBU Kiosk Amanjaya ini dilaksanakan sejajar dengan kesinambungan program yang telah dilaksanakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN) melalui Pejabat Daerah. Program ini diambil alih oleh YBUDR dan…

SKIM PINJAMAN MIKRO

PENGENALAN Sebuah Skim Pinjaman Mikro dengan menyalurkan pinjaman serta mengenalpasti Mata Pencarian Lestari (MPL) kepada golongan sasaran bagi mengubah taraf hidup kepada tahap yang lebih baik. Program ini menggunakan pendekatan “Blue…