Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Latar Belakang Jabatan Pembangunan Masyarakat & Komunikasi

Jabatan Pembangunan Masyarakat & Komunikasi merupakan sebuah jabatan yang diwujudkan bagi mengubah dan mentransformasi minda masyarakat keterbawahan dalam mengejar arus pembangunan di negeri Perak. Hal ini bertujuan memberi pendedahan dan menambahbaik kehidupan mereka serta mengeluarkan kumpulan tersebut dari kepompong kemiskinan. Dibawah Jabatan Pembangunan Masyarakat & Komunikasi terdapat tiga teras utama iaitu :-
  1. Latihan dan Kolaborasi (ULDK)
  2. Unit Hubungan Antarabangsa dan Sukarelawan (UHAS)

Objektif

  1. Memberi tumpuan jangka panjang kepada transformasi minda masyarakat keterbawahan.
  2. Menggarap transformasi minda yang diharapkan dengan pendekatan yang lebih praktikal.
  3. Menggalakkan golongan miskin meneroka potensi diri masing-masing supaya dapat mengenalpasti kekuatan diri.
  4. Membawa arus perubahan minda golongan keterbawahan lantas keluar dari kepompong kemiskinan.