Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar
  • Yayasan Bina Upaya didaftarkan pada 27hb Oktober 2009 di bawah Akta Pemegang Amanah, Ordinan 1952.
  • Merupakan sebuah entiti bebas dan tidak bermotifkan keuntungan.
  • Satu wadah yang diilhamkan oleh Y.A.B Dato’ Seri Dr. Zambry Abd Kadir, bagi membantu kerajaan menangani isu-isu kemiskinan.
  • Yayasan ini menjadi pelopor ke arah usaha-usaha membina upaya masyarakat dan pembasmian kemiskinan dalam Negeri Perak.