Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

Lain-lain polisi :

* Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.

* Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi YBUDR adalah dilarang.

* Pengunjung yang ingin menggunakan kemudahan seperti forum dikehendaki mendaftar sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini timbul.

* Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.

* Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.

* Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web YBUDR atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Eksekutif.

* Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web YBUDR adalah dilarang.