Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Jabatan Pembiayaan

Latar Belakang Jabatan Pembiayaan

Jabatan Pembiayaan ditubuhkan bagi memberi peluang kepada golongan sasaran keterbawahan dalam suntikan modal bagi menambahkan pendapatan perseorangan ataupun kumpulan isirumah secara memberi pendekatan dengan melestarikan sesuatu bidang perniagaan yang dijalankan, serta memberi fasiliti yang berkualiti bagi memasarkan barangan jualan dengan lebih komprehensif.
Disamping itu, Jabatan Pembiayaan juga di pertanggungjawabkan membina penginapan yang selesa bagi menampung kehidupan golongan keterbawahan.

 

  • Skim Pinjaman Mikro
  • YBU Kiosk Amanjaya
  • Bantuan Perumahan Ibu (Bina Baru & Baikpulih)
  • Pinjaman Perumahan – Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA)

YBU Kiosk Amanjaya

LATAR BELAKANG PROGRAM Program YBU Kiosk Amanjaya ini dilaksanakan sejajar dengan kesinambungan program yang telah dilaksanakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN) melalui Pejabat Daerah. Program ini diambil alih oleh YBUDR dan…

Skim Pinjaman Mikro

PENGENALAN Sebuah Skim Pinjaman Mikro dengan menyalurkan pinjaman serta mengenalpasti Mata Pencarian Lestari (MPL) kepada golongan sasaran bagi mengubah taraf hidup kepada tahap yang lebih baik. Program ini menggunakan pendekatan “Blue…

IBU BAIK PULIH

                                     BANTUAN PERUMAHAN IBU LATAR BELAKANG PROGRAM Membinaupaya semula kumpulan golongan keterbawahan dengan mewujudkan rumah mampu milik yang lebih selesa sebagai tempat tinggal tanpa mengira batasan agama,…

INFRA IBU BINA BARU

 LATAR BELAKANG PROGRAM Membinaupaya semula kumpulan golongan keterbawahan dengan mewujudkan rumah mampu milik yang lebih selesa sebagai tempat tinggal tanpa mengira batasan agama, kaum dan latarbelakang agar mereka mendapat sebuah harapan…

YBU KIOSK AMANJAYA

LATAR BELAKANG PROGRAM Program YBU Kiosk Amanjaya ini dilaksanakan sejajar dengan kesinambungan program yang telah dilaksanakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN) melalui Pejabat Daerah. Program ini diambil alih oleh YBUDR dan…
Tukar Saiz Font
Kontras Warna