Membasmi Kemiskinan, Membangunkan Kapasiti Dan Keupayaan Kumpulan Sasar

Jabatan Pembiayaan

Latar Belakang Jabatan Pembiayaan

Jabatan Pembiayaan ditubuhkan bagi memberi peluang kepada golongan sasaran keterbawahan dalam suntikan modal bagi menambahkan pendapatan perseorangan ataupun kumpulan isirumah secara memberi pendekatan dengan melestarikan sesuatu bidang perniagaan yang dijalankan, serta memberi fasiliti yang berkualiti bagi memasarkan barangan jualan dengan lebih komprehensif.
Disamping itu, Jabatan Pembiayaan juga di pertanggungjawabkan membina penginapan yang selesa bagi menampung kehidupan golongan keterbawahan.

 

  • Skim Pinjaman Mikro
  • YBU Kiosk Amanjaya
  • Bantuan Perumahan Ibu (Bina Baru & Baikpulih)
  • Pinjaman Perumahan – Skim Rumah Insan Amanjaya (SRIA)
Tukar Saiz Font
Kontras Warna